04-8722448

Perkins

חברת Preekins, הוקמה בשנת 1932 על ידי פרנק פרקינס שהיה מהנדס ואיש חזון. פרקינס והחברה שהקים, היו החלוצים שהכירו בפוטנציאל שטמון בדיזל, ומתוך כך החליטו לייצר מנועי דיזל רבים שלאורך השנים הפך ייצור מסיבי זה למומחיות העיקרית שלהם. חיזוק נוסף למעמדם בתחום ניתן להם לאחר שמנועי פרקינס קבעו שישה שיאי עולם במהירות קרקע בשנת 1935. כיום ניתן למצוא את המנועים שלהם במסוקים, משאיות מלגזות, גנרטורים ועוד. החברה משווקת את שירותיהם לכל העולם ואף בשנת 1997 הפכה לחלק מחברת Caterpillar, הידועה כיצרנית מנועי הדיזל הגדולה בעולם. בכך הפכה פרינקס לחברה בינלאומית מובילה בחזית הטכנולוגיה וההנדסה.