04-8722448

מיזוג אוהל בחיפה

האתגר

משפחה בחיפה בחרה להקים אוהל חיצוני, ובו לחגוג את בר המצווה של בנם. מיקומו של האוהל היה מאוד בעייתי מבחינה לוגיסטית ודרכי הגישה אליו היו מסובכות. המשפחה פנתה לחברת אלרם בבקשה שתמזג את האוהל עבור 600 המשתתפים באירוע.

הפתרון

כדי לקרר את האוהל, החליטה חברת אלרם לספק צ'ילר שיקרר את האירוע. אליו, הוספו שלוש יחידות טיפול אוויר בתפוקה של 35 טון קרור, כ"א, וגנרטור בהספק של 250 KVA. מערכת הקירור עבדה, למרות הקושי הלוגיסטי בהגעה אל השטח.

נתוני הפרויקט בקצרה

  • צ'ילר לקירור אוהל בחיפה
  • שלוש יחידות טיפול אוויר בתפוקה של 35 טון קרור
  • גנרטור בהספק של 250 KVA